РЕКЛАМА


При възстановяването на българската държава от братята Асен и Петър в края на 12-ти век и укрепването на престижа при Калоян и Иван Асен II в първата половина на 13-ти век, традиционният начин за унаследяване на царската власт в България от баща към син е променен от обстоятелствата и феодалните порядки.

Тази традиция е потъпкана и от проявите на узурпация при наследниците на Иван Асен II. За 4-5 години на престола в Търново се сменят няколко претенденти от фамилията Асеневци. Липсата на подкрепа и качества в тях открива пътя към царското достойнство на най-способните боляри.

Царската корона става център на жестоки междуособици, в които победител излиза кандидат извън Асеневци - скопският благородник Константин Тих. Византийските хронисти твърдят, че той е узурпатор и няма право на властта, защото е чужд на рода Асеневци.

"Константин Тих - узурпаторът" беше темата, по която разговаряхме с гостите:

проф. Димитрий Поливяни - известен българист, преподавател в Ивановския държавен университет в Русия, хонорис кауза на Софийския университет за значителния му принос в изследването на историята и културата на Средновековна България
проф. д-р на историческите науки Петър Ангелов

проф. д-р на историческите науки Христо Матанов

доц. д-р Георги Николов

гл. ас. д-р Кирил Господинов


Константин Тих - узурпаторът
"ИСТОРИЯ.BG" - 16.12.2019

РЕКЛАМА