РЕКЛАМА


От 21:00 ч. предизвикваме познанията ви за близки и далечни факти от миналото на България. Клуб "История.bg" е телевизионната игра, посветена на българската история.

В полето на историята мерят знания два отбора от ученици от немската гимназия "Проф. Константин Гълъбов" от отбора на сините и испанската гимназия "Мигел де Сервантес" от отбора на червените. Журито е от събеседници, познати от "История.БГ" - проф. Николай Овчаров и доц. Даниел Вачков .


Клуб "История.bg" - 27.05.2019
"ИСТОРИЯ.BG" - 27.05.2019

РЕКЛАМА