РЕКЛАМА


От десетилетия хранителната ни верига следва порочен модел. Зле хранени животни, отглеждани при лоши условия. Замърсяване на въздуха и водите. По-високи добиви с цената на пестициди и ГМО. Продукти, които ни разболяват. Затлъстяване, рак, сърдечно-съдови болести...

Хранителна промяна
"Зелена светлина" - 06.03.2018

РЕКЛАМА