РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Кариерен форум "Равенството значи по вече"

Посещение на пещерата "Леденика"

Научна конференция по проблемите на кохлеарната имплантация

Кариерен форум "Равенството значи повече"
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 19.04.2019

РЕКЛАМА