РЕКЛАМА

Референдум | Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот на българите? | Части от предаването - 5

Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот за българите? 01:02:14

БНТ 1 | 27.11.2018 | Референдум

Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот за българите?

Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот за българите?
След колко години България ще достигне средноевропейските доходи?-1 00:00:12

БНТ 1 | 27.11.2018 | Референдум

След колко години България ще достигне средноевропейските доходи?-1

След колко години България ще достигне средноевропейските доходи?-1
Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот на българите? 00:00:12

БНТ 1 | 27.11.2018 | Референдум

Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот на българите?

Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот на българите?
Как оценявате промяната на доходите в България през последните години? 00:00:12

БНТ 1 | 27.11.2018 | Референдум

Как оценявате промяната на доходите в България през последните години?

Как оценявате промяната на доходите в България през последните години?
След колко години България ще достигне средноевропейските доходи?-2 00:00:12

БНТ 1 | 27.11.2018 | Референдум

След колко години България ще достигне средноевропейските доходи?-2

След колко години България ще достигне средноевропейските доходи?-2

Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот на българите?
"Референдум" | "Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот за българите?" - 27.11.2018

РЕКЛАМА