Какви са проблемите на производителите на парникови зеленчуци?

Предаване: Бразди

Цялото предаване
В предаването
Части от предаването
Всички броеве