РЕКЛАМА

Референдум | Какъв трябва да е размерът на минималната пенсия през 2019 година? | Части от предаването - 5

По-висока осигуровка сега ще гарантира ли по-добра пенсия в бъдеще? 01:01:54

БНТ 1 | 09.10.2018 | Референдум

По-висока осигуровка сега ще гарантира ли по-добра пенсия в бъдеще?

По-висока осигуровка сега ще гарантира ли по-добра пенсия в бъдеще?
Какъв трябва да е размерът на минималната пенсия през 2019 година? 00:00:12

БНТ 1 | 09.10.2018 | Референдум

Какъв трябва да е размерът на минималната пенсия през 2019 година?

Какъв трябва да е размерът на минималната пенсия през 2019 година?
Ако сега внасяте по-висока осигуровка, ще получите ли по-голяма пенсия? 00:00:12

БНТ 1 | 09.10.2018 | Референдум

Ако сега внасяте по-висока осигуровка, ще получите ли по-голяма пенсия?

Ако сега внасяте по-висока осигуровка, ще получите ли по-голяма пенсия?
Кой вариант за тавана на пенсиите одобрявате? 00:00:12

БНТ 1 | 09.10.2018 | Референдум

Кой вариант за тавана на пенсиите одобрявате?

Кой вариант за тавана на пенсиите одобрявате?
Подкрепяте ли увеличаване на осигуровките с цел увеличаване на пенсиите? 00:00:12

БНТ 1 | 09.10.2018 | Референдум

Подкрепяте ли увеличаване на осигуровките с цел увеличаване на пенсиите?

Подкрепяте ли увеличаване на осигуровките с цел увеличаване на пенсиите?

Какъв трябва да е размерът на минималната пенсия през 2019 година?
"Референдум" | "По-висока осигуровка сега ще гарантира ли по-добра пенсия в бъдеще?" - 09.10.2018

РЕКЛАМА