РЕКЛАМА

Бизнес.БГ | Как се влагат пари в инвестиционно злато? | Части от предаването - 5

Как се влагат пари в инвестиционно злато? 00:27:01

БНТ 1 | 20.11.2019 | Бизнес.БГ

Как се влагат пари в инвестиционно злато?

Как се влагат пари в инвестиционно злато?
Как се търгува с инвестиционно злато 00:04:39

БНТ 1 | 20.11.2019 | Бизнес.БГ

Как се търгува с инвестиционно злато

Как се търгува с инвестиционно злато
Кирилка Епитропова за търговията с инвестиционно злато 00:08:12

БНТ 1 | 20.11.2019 | Бизнес.БГ

Кирилка Епитропова за търговията с инвестиционно злато

Кирилка Епитропова за търговията с инвестиционно злато
Как да сме енергийно независими? 00:03:20

БНТ 1 | 20.11.2019 | Бизнес.БГ

Как да сме енергийно независими?

Как да сме енергийно независими?
Как ЕС подкрепя гражданите да произвеждат електрическа енергия? 00:08:57

БНТ 1 | 20.11.2019 | Бизнес.БГ

Как ЕС подкрепя гражданите да произвеждат електрическа енергия?

Как ЕС подкрепя гражданите да произвеждат електрическа енергия?

В това изданине на предаването ще видите:

Как се влагат пари в инвестиционно злато? Къде се съхраняват придобитети кюлчета? Как се продават? Какъв е данъчният режим? В какво да инвестираме - в инвестиционно злато или в бижута? Репортаж в отговор на зрителски въпроси с допълнителни разяснения в студито от Кирилка Епитропова - дилър на злато.

Как ЕС подкрепя гражданите да произвеждат, съхраняват и продават електрическа енергия? Какви възможности ни дава Директивата за енергията от възобновяеми източници (REDII)? В студиото Мария Трифонова от Стопански факултет на Софийския университет, която ще представи и работещи в чужбина бизнес-модели за производство на ток от ВЕИ от гражданите.

Ще представим поредната порция любопитни сюжети от света на корпорациите и световната икономика.


Гледайте "Бизнес.БГ" всяка сряда от 21:00 часа по БНТ1!

Как се влагат пари в инвестиционно злато?
"Бизнес.БГ" - 20.11.2019

РЕКЛАМА