РЕКЛАМА


Село Ябланово, Сливенска област. Има ли нерегламентиран бетонов център? Как се прави бетон направо в бетоновоза без необходимите разрешителни, лицензи, оборудвани и техника? Къде отива този бетон в строителството? Има ли риска за хората? Къде са контролните органи, за да установят погазени ли са един европейски регламент, един закон и една наредба?

Гледайте "Открито" в неделя от 20:45!

Как се прави бетон направо в бетоновоза?
"Открито с Валя Ахчиева" - 13.01.2019

РЕКЛАМА