Как мислим и говорим за Освобождението?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Проф. Инна Пелева: Всяко време определено има различни рецепти за образователния проект и това зависи от конкретните задачи, които някакъв елит - управленски и интелектуален, заедно, в най-добрия случай в колаборация решават, че трябва да се заемат със задачи, с които трябва да се справят в момента. От това зависят образователните политики и формирането на образователни програми. Ние сме поставени в сложна ситуация, много е динамично времето, някои идеологии се коригират в крачка.
Григор Димитров: Санстефанска България не е измама. Повече от ясно е, че тази територия никога не е било възможно да бъде българска. Но това е едно послание от Сан Стефано към съседните на нам държави. С това послание се казва: "Вижте, това етническото българско землище. Ние ви предупреждаваме." Върху това етническо българско землище, ако отиваме към патриотично възпитание или към разкази, за която и да било война, безусловно трябва да започнем със Освободителната война.Вижте целия разговор във видеото!