РЕКЛАМА


Историята на Ангел, който е загубил напълно зрението си на 18-годишна възраст, но това не му пречи да развие компенсаторни механизми, чрез които да се реализира в живота. Завършил психология в Софийския университет, днес той е уважаван преподавател, неуморим писател и запален градинар.

Историята на Ангел, който е незрящ, но е уважаван преподавател
"Малки истории" - 09.01.2019

РЕКЛАМА