Експертът за истината и спекулациите около Истанбулската конвенция

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Във връзка със спора по Истанбулската конвеция патриотите и БСП се обявиха против нейната ратификация. В същото време вицепрезидентът |илияна Йотова определи конвенцият като много важен документ.

Като специалист по семейно право доц. Велина Тодорова обясни значението на конвенцията, която е насочена срещу домашното насилие над деца, жени и мъже. Тя заяви, че има разлика между джендър и секс /пол/ по отношение на превода на понятията в правния текст. Тази разлика е направено в обяснителния доклад към конвенцията. Той дава официалното тълкуване на конвенцията или смисъла, който са вложили авторите на документа. Доцент Тодорова цитира параграф 43 от конвенцията: "Терминът джендър е основан на двата пола - мъжки и женски - обяснява, че има също така социално конструирани роли, поведения, дейности и атрибути". Става въпрос за това мъже да заемат социални роли, да упражняват професии, характерни традицонно за жени, и обратно. Тодорова е на мнение, че конвенцията трябва да бъде ратифицирана, защото тя цели разчупване на половия стереотип от гледна точка на социални функции, а не на биологичния пол.

Доц. Велина Тодорова - член Комитета по правата на детето на ООН:
"Тази конвенция не се занимава с анатомичния пол, а с ролите, които всяко общество придава на жените и мъжете. Българските мъже започнаха да се борят против половите стереотипи. Например, те сса недоволни от решенията на съда по отношение на родителските права и заявяват и се борят за това бъщите да бъдат признати наравно с майките като родители, които могат да отглеждат и малките деца. Ето ви разчупване на един полов стереотип."

Това, по думите ѝ, означава, че и мъжете искат да изпълняват роли, които в миналото са били приписвани само на жените. Кодексът на труда също вече дава на бащите отпуски по бащинство.

Истанбулската конвеция се отнася до социалната роля на мъжете и жените, а не до анатомичния им пол., не засяга въпроса за смяна на пола или половото самопределение.

Експертът е категорична: Истанбулската конвеция се отнася до разчупвяането на стереотипите спрямо социалната роля на мъжете и жените.