Ема Хопкинс: Бихме искали да има възможно най-откритата справедлива конкуренция

В това издание на предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

"Важно за Обединеното кралство е да се запази съюзът между четирите страни. Важно е също за Обединеното кралство да има споразумение, което да отразява нашите ценности, да бъде добра, солидна рамка за бъдещите ни открити и справедливи търговски отношения", заяви тя.

Бихме искали да има възможно най-откритата справедлива конкуренция – минимални тарифи, митническо партньорство, което признава, че голяма част от търговията ни зависи от интегрирани вериги на доставки в Европейския съюз. Най-важното е, че бихме искали да имаме рамка, която признава взаимните стандарти.

Обединеното кралство и Европейският съюз имат обща рамка за обмяна на данни, за стандарти и бихме искали споразумението да признава това уникално състояние. Най-важното за нас е да помислим за нови модели. Трябва да помислим за нова творческа специална структура, която да е от взаимна полза и за Обединеното кралство, и за Европейския съюз.

Когато променяте законодателството в областта на емиграцията, винаги най-безскрупулните престъпници ще се възползват от хора, които не познават правата си. Ние работим усилено да смекчим този риск. В България поставихме началото на кампания заедно с Националната комисия за борба с трафик на хора, насочена към уязвими потенциални работници, които искат да работят в Обединеното кралство или други страни. Имаме за цел да ги запознаем с правата им, ако им плащат под минимална надница или имат различни проблеми с документи.