РЕКЛАМА


Дори и надарените с богато въображение трудно могат да си представят милион 230 хиляди товарни камиона от онези най-дългите, с 18 колела... и всички тези камиони - натоварени до пръсване с електронни отпадъци: от микровълнови печки и хладилници до фотоволтаични панели и мобилни телефони.

Електронните отпадъци
"Зелена светлина" - 19.12.2017

РЕКЛАМА