РЕКЛАМА


В предаването ще видите:

Държавно първенство по спортен риболов за глухи на язовир "Палици".

Държавно първенство по спортен риболов за глухи на язовир "Палици"
"Специализирано предаване за хора с увреден слух" - 14.06.2019

РЕКЛАМА