РЕКЛАМА


Ако няма ясни гаранции за това, че крайният потребител ще усети по джоба си намаляването на крайната цена на съответните продукти, няма да пристъпим към каквито и да било действия, каза председателят на социалната комисия в парламента Хасан Адемов.

Той обясни, че предложението за намаляване на ДДС "не е в полето на популизма" и че ако се е търсел този ефект, то кампанията щяла да започне преди евроизборите.

"Ние от ДПС сме един от авторите на съвременния данъчен модел. От 2006 г. е този данъчен модел. Ние сме в пълното си право да търсим дискусии по въпросите, които са част от цялостната данъчна политика. Най-добре е да се разгледа цялостният данъчен модел. Ако ние предлагаме намаляване на ДДС, при всички положения трябва да се съобразим с останалите данъци в България", коментира той.

Ако няма ясни гаранции за това, че крайният потребител ще усети по джоба си намаляването на крайната цена на съответните продукти, няма да пристъпим към каквито и да било действия. В лекарствения сектор има прозрачна процедура, по която се определят цените на лекарствените продукти. Цената на производител в България се определя от най-ниската среднопретеглена цена от 9 европейски страни, поясни Адемов.

Ние ще търсим баланс между фискалния и социалния ефект. Ние не търсим по никакъв начин да навредим на фиска в България, тъкмо обратното. Търсим възможности на базата на балансирани политики да намерим решение за проблемите на българските граждани, тъй като те имат затруднения.

Представителите на хранителния сектор са убедени, че ако намалим ДДС, ще бъде подобрена тяхната конкурентоспособност. Намаляването на ДДС е в интерес на българските граждани. ДПС бранеше този данъчен модел от въвеждането му, но не смятаме, че това е тема табу, по която да не може да се разсъждава, допълни Адемов.

ДПС предложения за ДДС изменения - Хасан Адемов
"Още от деня" - 13.06.2019

РЕКЛАМА