РЕКЛАМА


Да пребориш мрака с енергия от отпадъчни суровини. 420 хиляди лампички в Токио грейнаха с електричество от използвани готварски мазнини.

Да пребориш мрака с енергия от отпадъчни суровини
"Зелена светлина" - 07.12.2017

РЕКЛАМА