Българската адвокатура с декларация до министъра на културата

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Конвенцията е приета през 1995 година в Рим по инициатива на Международния институт за унифициране на частното право. Според българската адвокатура присъединяването на страната ни към спогодбата е наложително.

Адвокат Георги Баев - секретар на Адвокатска колегия-Пловдив: "От една страна конвенцията има пряко действие и не е необходимо да бъде интегрирана в съответното държавно законодателство."
Адвокат Милена Станджикова: "Вторият основен момент предвижда, че искът да се подава от заинтересованото физическо или юридическо лице, не само от държавата."

Това дава повече права на притежатели на частни музеи и колекции. Според конвенцията е възможно при връщане на дадена ценност в държавата да не се плаща обезщетение, ако не е направено проучване за собствеността ѝ. Директорът на Археологическия музей в Пловдив обясни, че България е страна по четири други спогодби, но Конвенцията от Рим би дала допълнителни възможности.

Доц. Костадин Кисьов - директор на Археологическия музей в Пловдив: "След като адвокатурата отправя такова искане, в юридически аспект най-вероятно има такава необходимост."

Костадин Кисьов припомни случая с откраднатия през 95. година при въоръжен обир от музея в Пловдив тракийски шлем-маска от първи век, оценен на около три милиона евро. Връщането на културната ценност 20 години по-късно, след операция на ДАНС, Кисьов определи като голям успех.

Доц. Костадин Кисьов - директор на Археологическия музей в Пловдив: "Но явно по отношение на законодателството, въпреки че службите знаеха къде се намира и къде се движи в съответните държави, не можеха да предприемат адекватни мерки."

Според Министерството на културата спогодбата позволява да се прилагат принципите, залегнали в Конвенцията на ЮНЕСКО, по която България е член.