Безопасността на асансьорите - как се постига и кой е отговорен

Темите в предаването:

В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Около 100 хил. асансьора има в страната. Асансьорният парк е стар - на 50-70 години - и това създава проблем. Но смятам, че всички тези, които имат отговорност - това са хиляди фирми и нашият екип инспектори, правят всичко възможно, за да не допуснат инциденти, които да са следствие от експлоатацията, каза Петър Горновски.

Инспекцията за държавен технически надзор и всички други органи в държавата, които би трябвало да разследват и наказват виновните за различни нарушения, трябва да започнат да го правят безкомпромисно във всеки отделен случай. Крайно време е да има наказани в този бранш за нарушения, в случаите, когато сигурността на асансьора е компрометирана, защото винаги има виновен. Убеден съм, че когато браншът и собствениците на асансьори видят, че се взимат безкомпромисни мерки срещу виновниците, тогава ще има самодисциплина и в рамките на една-две години нещата ще се оправят, коментира Николай Маринков.