РЕКЛАМА


Пантелей се връща от пътешествие изморен, но заварва в къщата си бъркотека… всички бърколини, начело със съседката, танцуват и се веселят.

Той им се скарва и нарича танците „глупост”. Съседката се разсърдва и си тръгва. На другата сутрин тя праща писмо по Фици, че ще престане да се сърди на Пантелей, само ако той се научи да танцува. Бърколините започват да го учат. Бърколетка му преподава урок по балет, Бърколай и Бъркобунта му показват африкански танц, но усилията им не дават успех.

Бърколино - 26 октомври 2014
"Бърколино" - 26.10.2014

РЕКЛАМА