РЕКЛАМА

Вяра и общество с Горан Благоев | Архиепископ Христо Писаров за тънката линия между живота и смъртта | Части от предаването - 5

Защо се раждаме, щом ще умрем? 00:57:21

БНТ 1 | 02.11.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Защо се раждаме, щом ще умрем?

Защо се раждаме, щом ще умрем?
Архангелова задушница - памет за всички загинали за вярата и отечеството 00:06:53

БНТ 1 | 02.11.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Архангелова задушница - памет за всички загинали за вярата и отечеството

Архангелова задушница - памет за всички загинали за вярата и отечеството
Архиепископ Христо Писаров за тънката линия между живота и смъртта 00:16:09

БНТ 1 | 02.11.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Архиепископ Христо Писаров за тънката линия между живота и смъртта

Архиепископ Христо Писаров за тънката линия между живота и смъртта
Неуморен вестител на Библията – Кей Артър, специален гост на "Вяра и общество" 00:21:22

БНТ 1 | 02.11.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Неуморен вестител на Библията – Кей Артър, специален гост на "Вяра и общество"

Неуморен вестител на Библията – Кей Артър, специален гост на "Вяра и общество"
Религия във времена на атеизъм – събития през 60-те и 70-те г. на ХХ век 00:10:19

БНТ 1 | 02.11.2019 | Вяра и общество с Горан Благоев

Религия във времена на атеизъм – събития през 60-те и 70-те г. на ХХ век

Религия във времена на атеизъм – събития през 60-те и 70-те г. на ХХ век

Архиепископ Христо Писаров за тънката линия между живота и смъртта
"Вяра и общество с Горан Благоев" | "Защо се раждаме, щом ще умрем?" - 02.11.2019

РЕКЛАМА