РЕКЛАМА


Периодът между двете Световни войни в Царство България е изключително динамичен в обществено-политически и стопански план. Страната ни бавно, но сигурно се ориентира като основен търговски партньор на Германия.

Кипящите в Западна Европа и СССР нови идеологии и обществени движения намират своите ревностни последователи и сред нашите предци. В политическите сблъсъци преплитат шпаги дейците за национално обединение, земеделците, комунистите, организациите на армията. Наченки имат и първите фашистки организации. Кръвта на един малък народ на Балканския полуостров ври и кипи в търсене на себе си и промяната.

В студиото на "История.BG" темата дискутираха:

Доц. Михаил Груев - председател на Държавна агенция "Архиви"
Доц. Валери Колев - преподавател в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", изследовател на политическите партии и движения до 1944 г.
Д-р Николай Поппетров - историк от Институтя за исторически изследвания към БАН, специалист по авторитарните идеологии и режими в България до 1944 г.
Гл. ас. д-р Светослав Живков – преподавател в катедра "Нова история" в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

85 години от Деветнадесетомайския преврат
"ИСТОРИЯ.BG" - 20.05.2019

РЕКЛАМА