РЕКЛАМА


Единственото място, на което се обучават стюарди и стюардеси в България, е Институтът по въздушен транспорт. Ани Йонова уточнява на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите, колко трае курсът и други подробности за тази така желана от младежите професия. Прякото включване в "Денят започва" от Центъра за обучение на стюардеси е на Юлия Стефанова.

Прякото включване в "Денят започва" от Центъра за обучение на стюардеси е на Юлия Стефанова.

29.11.2013: Как се става стюардеса?
"Денят започва" - 29.11.2013

РЕКЛАМА